Схема рефлекторної дуги зіничного рефлекса.

схема рефлекторної дуги зіничного рефлекса.
Центральна нервова система виконує рефлекторну, інтегративну та координаційну функції. Підкоркові утворення і нижні відділи центральної нервової системи створюють і підтримують високий рівень загальної збудливості кори головного мозку. Потенціал дії, його фізіологічна роль та механізми генерації. Ламінарна і турбулентна течія крові. Об’ємна і лінійна швидкість течії крові. Аналізатор — сукупність нервових клітин, які сприймають і переробляють інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовища організму.


Подразники. 2 Електричні явища в нервах і м’язах. Схема колінного рефлексу Колі́нний рефле́кс — безумовний сухожилковий міотатичний рефлекс, рефлекторну дугу якого утворює стегновий нерв. Роль Са2+-кальмодулінового комплексу і цАМФ. Гістологічні і фізіологічні властивості серцевого м’яза. Складна динаміка взаємодії умовних і безумовних рефлексів є основою нервової діяльності людини і тварин.

Внутрішньоплевральний тиск і еластичність легень та їхнє значення. Вплив блукаючого і симпатичного нерва на роботу серця. Колінний рефлекс викликають для медичної діагностики стану нервової системи. Корковий аналіз — це виокремлення інформації, яка закономірно збігається з іншими сигналами або діями організму. Сєченівське гальмування. 2 Дослідження властивостей нервових центрів. 2 Роль центральної нервової системи у регулюванні рухових функцій організму.

Похожие записи: